Покана за ОСА, което ще се проведе на 29.06.2022 г.