Уведомление

Считано от 23.03.2022 г. Холдинг „Света София“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав: Вангел Янков, Димитринка Симеонова и Ина Люнгова.

Повече
Уведомление

Холдинг „Света София“ АД уведомява своите облиогационери, че дължимото лихвено плащане с падеж 14.11.2021 г. не е извършено.

Повече