Уведомление

Холдинг „Света София“ АД уведомява своите облиогационери, че дължимото лихвено плащане с падеж 14.11.2021 г. не е извършено.

Повече
Уведомление

Уведомление относно взето решение от Съвета на директорите на „Холдинг Света София” АД за издаване на емисия облигации

Повече