Холдинг Света София АД е публично акционерно дружество. Акциите се търгуват на Българска Фондова Борса.

Последни публикации

Виж още

За контакти

Адрес
бул. Витоша 61, ет.4 гр.София 1000
Електронна поща и телефон
E-mail: sveta-sofia@abv.bg Телефон: 0888 618 102