Холдинг Света София АД е публично акционерно дружество. Акциите се търгуват на Българска Фондова Борса.

Последни публикации

Виж още

За контакти

Адрес
бул. "Илиянци" 41 гр. София, район Сердика, п.к. 1220
Електронна поща и телефон
E-mail: sveta-sofia@abv.bg Телефон: 0888 618 102