Информация за Дружеството преди началото на 2018 година, може да бъде намерена на старата ни интернет страница.