Ирена Йозова Никифорова,

Директор за Връзки с инвеститорите

тел. 0888 618 102

email: sveta-sofia@abv.bg

адрес: гр. София, район Сердика, п.к. 1220, бул. „Илиянци“ 41