Ирена Йозова Никифорова,

Директор за Връзки с инвеститорите

тел. 0888 618 102

email: sveta-sofia@abv.bg

адрес: бул. Витоша 61, ет.4, гр. София 1000