Протокол за отлагане на ОСА поради липса на кворум.