Протокол за отлагане на Извънредно Общо Събрание на Акционерите.