Покана за ОСА, което ще се проведе на 27.05.2019 г.