Покана за ОСА, което ще се проведе на 09.08.2019 г.