Уведомление във връзка с извънредното положение в България