Покана за ОСА, което ще се проведе на 29.09.2020 г.