Покана за ОСА, което ще се проведе на 28.06.2021 г.