Холдинг „Света София“ АД уведомява своите облиогационери, че дължимото лихвено плащане с падеж 14.11.2021 г. не е извършено.