Покана за ОСА, което ще се проведе на 30.12.2021 г.