Покана за ОСА, което ще се проведе на 14.03.2022 г.