Считано от 23.03.2022 г. Холдинг „Света София“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав: Вангел Янков, Димитринка Симеонова и Ина Люнгова.