Уведомление относно лихвено плащане по облигационна емисия