Покана за ОСА, което ще се проведе на 26.06.2023 г.