Уведомление относно плащане по облигационнна емисия