Във връзка с открита неточност в оповестените данни, Холдинг „Света София“ АД публикува корекция на финансовия отчет на групата към 30.06.2023 г.