Покана за ОСА, което ще се проведе на 30.06.2024 г.